Kompendium MBA II

Unikatowy na polskim rynku program, dzięki któremu wdrożysz strategię adekwatną do sytuacji Twojej firmy

Kompendium MBA™ II to unikatowy na polskim rynku program, dzięki któremu w ciągu 4,5 miesiąca pracy:

 • zbudujesz świadomość nowej normalności,
 • zdobędziesz nowoczesną, praktyczną wiedzę z obszaru tworzenia strategii,
 • pod przewodnictwem konsultantów zbudujesz lub skorygujesz strategię firmy, która pozwoli realnie konkurować w oparciu o założenia antykruchości i zwinności,
 • poznasz narzędzia, pozwalające na wdrożenie adekwatnego do obecnych wymogów rynkowych, zarządzania organizacją biznesową.

Kompendium MBA II - dla kogo?

Kompendium MBA II jest przeznaczone przede wszystkim dla Absolwentów Kompendium MBA I:

 • prezesów,
 • właścicieli firm,
 • członków zarządów,
 • kluczowych dyrektorów,
 • dyrektorów zarządzających,
 • wyższej kadry menedżerskiej.

Naszym klientom proponujemy, żeby w warsztatach Kompendium MBA II brały udział te osoby, które odpowiadają bezpośrednio za zarządzanie i kreowanie strategii działania firmy. Polecamy również ten program zespołom strategicznym w organizacjach.

Certyfikat ukończenia warsztatu

Jakie cele realizuje Kompendium MBA II?

Uczestnicząc w warsztatach Kompendium MBA II w QUEST CM:

 • zbudujesz listę kluczowych pytań, na które Twoja firma musi odpowiedzieć, aby stworzyć skuteczną strategię biznesową,
 • zidentyfikujesz najistotniejsze luki w istniejącej strategii i zarządzaniu operacyjnym Twojej firmy, które wymagają naprawy,
 • przeprowadzisz proces budowania/korygowania strategii swojej firmy, która będzie odpowiadała na obecne wyzwania wzrastającej konkurencyjności rynkowej,
 • wytyczysz kierunki dalszej pracy koniecznej do rozwijania praktycznego planu „uciekania do przodu”, czyli zbudowania inżynierii ciągłego ewoluowania przewagi konkurencyjnej.

Komendium MBA II to warsztaty, podczas których 70% czasu poświęcisz na praktyczną pracę nad swoją organizacją, od razu wykorzystując zdobytą wiedzę.

Kompendium MBA II - Uczestnicy

Jakie tematy są omawiane podczas warsztatów Kompendium MBA II?

Fundamentem programu Kompenium MBA II jest zbudowanie strategii firmy w oparciu o tzw. punkty skupienia. Ekonomia Chaosu, nazywana tez Ekonomią Turbulencji wymaga ogromnej koncentracji na kluczowych obszarach procesu zarządzania organizacją. Oznacza to konieczność zawężenia uwagi w oparciu o tzw. Potrójne Prawo Pareto. Z drugiej strony konieczne jest tutaj zdefiniowanie mechanizmów, które czynią organizację antykruchą i zwinną.

Jest to nowoczesny program, uwzględniający zmiany w większości obszarów i aspektów zarządzania. Jednocześnie jest on silnie skoncentrowany na zdobywaniu wdrażalnych mechanizmów i narzędzi oraz na zbudowaniu ścieżki rozwoju skutecznie konkurującej firmy.

Tomasz Zambrzycki podczas Kompendium MBA II

Kompendium MBA II, w sposób warsztatowy pogłębia wiedzę z kluczowych dla menedżera obszarów

Podczas warsztatów Kompendium MBA II dowiesz się więcej na temat:

 • rosnącej konkurencji na rynku polskim
 • zmian zachodzących w „nowej normalności” na rynku globalnym,
 • najnowszych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej,
 • unikania strategicznych błędów w zarządzaniu w „nowej normalności”,
 • nowego oblicza strategii konkurowania, czyli budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o Transient Advantage (Przemijającą Przewagę Konkurencyjną) – skuteczny marketing, profesjonalną obsługę klienta oraz skuteczne uruchamianie potencjału pracowników firmy, pozwalające organizacji na kreatywność i szybkie reagowanie na zmiany.
Krzysztof Sarnecki podczas Kompendium MBA II
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY?

Skontaktuj się z nami, a uzyskasz odpowiedzi na Twoje pytania

Inwestycja

Uczestnictwo pierwszej osoby z Organizacji: 14 400 PLN + VAT

Uczestnictwo drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej Organizacji: 12 900 PLN + VAT za każdą osobę.

Zaliczka wynosi 3 500 PLN + VAT za każdą osobę – płatna na osiem dni przed pierwszym dniem warsztatów. Pozostałą kwotę należy uregulować do terminu drugiego zjazdu warsztatów

Dodatkowe informacje

Opłata obejmuje:

 • udział w 12-dniowych warsztatach,
 • materiały dydaktyczne,
 • indywidualne konsultacje z trenerami w czasie warsztatów,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • bufet szkoleniowy (przerwy kawowe i obiad).

Opłata nie obejmuje:

 • Nocleg

Długość:

 • 12 dni po 8 godzin

Weź udział

Lokalizacja
Warszawa
Termin:
Czas trwania:
6 zjazdów po 2 dni

Kontakt

Prowadzący

WIEDZA, PASJA, PROFESJONALIZM – POZNAJ NASZYCH KONSULTANTÓW.
Krzysztof Sarnecki - Quest CM

Krzysztof Sarnecki

Przedsiębiorca, konsultant strategiczny, zawodowy negocjator i trener biznesu. Ekspert w dziedzinie marketingu, sprzedaży i efektywnego zarządzania.

Czytaj więcej
Scroll to Top