Logowanie

Kompendium MBA II

Kompendium MBA II - Warszawa

Kompendium MBA™ II – to jedyny na polskim rynku program, który w relatywnie krótkim czasie (4,5 miesiąca) pozwala na:

/ zbudowanie lub skorygowanie strategii firmy pozwalającej realnie konkurować w oparciu o założenia antykruchości i zwinności

/ zbudowanie świadomości nowej normalności

/ zdobycie nowoczesnej, jednocześnie praktycznej (nie-akademickiej) wiedzy oraz narzędzi pozwalających na wdrożenie rzeczywiście adekwatnego do obecnych wymogów rynkowych, zarządzania organizacją biznesową

12 dni szkolenia Kompendium MBA™ II

CELE ZASADNICZE WARSZTATÓW MBA™​ II

/ Zbudowanie przez uczestnika listy kluczowych pytań, na które jego firma musi sobie odpowiedzieć, aby stworzyć skuteczną strategię biznesową.

/ Zidentyfikowanie przez uczestnika listy najważniejszych luk w istniejącej strategii i zarządzaniu operacyjnym jego firmy, na które należy znaleźć odpowiedź.

/ Przeprowadzenie przez uczestnika procesu budowania/korygowania strategii swojej firmy odpowiadającej obecnym wyzwaniom wzrastającej konkurencyjności rynkowej oraz wytyczenie kierunków dalszej pracy koniecznej do rozwijania praktycznego planu „uciekania do przodu”, czyli zbudowania inżynierii ciągłego ewoluowania przewagi konkurencyjnej.

DLA KOGO

Program w szczególności przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio za kreowanie strategii działania firmy jak i zarządzanie: właścicieli, prezesów, dyrektorów zarządzających, członków zarządów, wyższej kadry menedżerskiej. Silną sugestią jest realizacja programu przez zasadniczy zespół strategiczny firmy – najczęściej to członkowie zarządu firmy, często to kluczowi dyrektorzy.

CO TO ZNACZY „PROGRAM WARSZTATOWY”

To znaczy, że 70% programu to Twoja praca (Twojego Zespołu) nad Twoją firmą, na zajęciach oraz pomiędzy nimi, przy wsparciu zespołu konsultantów QUEST.

KTO PROWADZI

Każda osoba prowadząca zajęcia to rzeczywisty (a nie marketingowy) praktyk biznesu z bogatym portfolio zarządczym. Proszę sprawdź w Internecie te osoby: Renata Kozłowska, Tomasz Zambrzycki, Michał Krzyżanowski, Robert Noworolski, Anna Skoczylas, Luiza Woźniak i Krzysztof Sarnecki.


Żadna z tych osób nie jest wykładowcą akademickim – choć zapraszani są często przez szkoły wyższe jako goście – praktycy biznesu.

KLUCZOWA MERYTORYKA PROGRAMU

Fundamentem szczegółowych założeń tego niezwykle praktycznego, nastawionego na rezultaty wdrożeniowe, programu jest zbudowanie strategii firmy w oparciu o tzw. PUNKTY SKUPIENIA. Ekonomia Chaosu, nazywana tez Ekonomią Turbulencji wymaga, z jednej strony, ogromnej koncentracji na kluczowych obszarach procesu zarządzania firmą, a więc ZAWĘŻENIA UWAGI w oparciu o tzw. Potrójne Prawo Pareto (w przeciwieństwie do „ogarniania sytuacji”), a z drugiej zdefiniowania mechanizmów, które czynią organizację ANTYKRUCHĄ i ZWINNĄ.

Program jest na wskroś nowoczesny, uwzględniający ogromne zmiany w większości obszarów i aspektów zarządzania, a jednocześnie wyraźnie silnie skoncentrowany na zdobywaniu wdrażalnych mechanizmów i narzędzi oraz na zbudowaniu ścieżki rozwoju skutecznie konkurującej firmy.

Pogłębienie w sposób warsztatowy wiedzy na temat

/ Zmian zachodzących w „nowej normalności” na rynku globalnym i rosnącej konku- rencji na rynku polskim oraz zagrożeń i możliwości z tym związanych.

/ Najnowocześniejszych sposobów budowania przewagi konkurencyjnej.

/ Unikania strategicznych błędów w zarządzaniu w „nowej normalności”.

/ Nowego oblicza strategii konkurowania – budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o Transient Advantage – Przemijającą Przewagę Konkurencyjną, (skuteczny marketing, profesjonalna obsługa klienta oraz skuteczne uruchamianie potencjału pracowników firmy pozwalające organizacji na kreatywność i szybkie reagowanie na zmiany – ZWINNOŚĆ).

INWESTYCJA

Uczestnictwo pierwszej osoby z Organizacji: 13 700 PLN + VAT

Uczestnictwo drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej Organizacji: 12 300 PLN + VAT za każdą osobę.

Zaliczka wynosi 3 500 PLN + VAT za każdą osobę.
Pozostałą kwotę należy uregulować do terminu drugiego zjazdu warsztatów

KONTAKT

DODATKOWE INFORMACJE

Opłata obejmuje:

  • udział w 12-dniowych warsztatach,
  • materiały dydaktyczne,
  • indywidualne konsultacje z trenerami w czasie warsztatów,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • bufet szkoleniowy (przerwy kawowe i obiad).

Opłata nie obejmuje:

  • Nocleg

Liczba godzin szkolenia

  • 96 godzin (12 dni po 8 godzin)

Miejsce

  • Warszawa

Prowadzący Szkolenie

Krzysztof Sarnecki

Zawodowy negocjator z wieloletnim doświadczeniem zarówno w Polsce jak i za granicą. Konsultant i wykładowca w obszarach budowania strategii biznesowej, marketingu strategicznego i operacyjnego oraz systemów sprzedaży. Agent zmian w wielu firmach, w których przeprowadzona została transformacja w celu zdecydowanego podniesienia konkurencyjności oraz osiągnięcia i utrzymania przewagi rynkowej. Absolwent University of Illinois, Institute of Entrepreneurial Studies w Chicago oraz programu MBA Lake Forest Graduate School of Management w Lake Forest, Illinois.

Biznesmen z ponad 20-letnim doświadczeniem zarządczym, konsultant, trener i coach członków zarządów wielu czołowych firm polskich i zagranicznych (głównie w Stanach Zjednoczonych), jeden z nielicznych zawodowych negocjatorów w Polsce.

Tomasz Zambrzycki

Biznesmen, doradca biznesowy i wykładowca. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w biznesie w USA na stanowiskach kierowniczych oraz w prowadzeniu własnej działalności biznesowej w warunkach wysokiej konkurencji.

Długoletnie doświadczenie na rynku amerykańskim w prowadzeniu szkoleń w dziedzinach planowania strategicznego, rozpoczęcia i rozwijania działalności gospodarczej, zarządzania operacyjnego, przywództwa, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania czasem i zarządzania projektami. Absolwent Szkoły Biznesu Loyola University Chicago oraz University of Illinois Institute of Entrepreneurial Studies. Studiował również prawo na Uniwersytecie Łódzkim.

Michał Krzyżanowski

Partner w QUEST Change Managers – konsultant biznesowy, ekspert w zakresie zarządzania finansami, controlingu i zarządzania ryzykiem. Doktorat – Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów. W Wyższej Szkole Zarządzania, The Polish Open University – studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Biznesem. Tytuł Bachelor of Business Administration z Thames Valley University. Początek kariery w Mobil Oil Poland i Swedwood (grupa IKEA). Wieloletni Dyrektor finansowy i administracyjny w firmie WARBUD S.A. Członek rad nadzorczych i zarządó wwielu spółek, m. in. wiceprezes zarządu Warbud Beton członek zarządów Bud-Inż. oraz Polonia Warszawa S.A., a także wiceprzewodniczący radynadzorczej Invest-Park. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania The Polish Open University.

Robert Noworolski

Doradzał i szkolił firmy z ponad 20 branż. Specjalizuje się we wdrożeniach metodyki zarządzania operacyjnego, zarządzania sprzedażą i systemu sprzedaży. Trzykrotnie interim manager w obszarze zarządzania sprzedażą. Certyfikowany trener Szkoły Trenerów TROP, menedżer projektów PMI i zarządzania procesowego. Publicysta: Puls Biznesu, Szef Sprzedaży, As Sprzedaży, BusinessWoman, COMARCH: Nowoczesne zarządzanie. Prelegent i ekspert na konferencjach biznesowych. Autor książki: „Formuła 8”. Współpracował z m.in.: Shell, Kärcher, Schumacher Packaging, Konimpex, Hutchinson, Douglas Polska, Bibby Financial Services, BASF Polska, Centrostal Handel.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA STACJONARNE KOMPENDIUM MBA™​ II

Jeśli jesteś zainteresowany/-a tym szkoleniem, ale w innym terminie, zostaw nam do siebie kontakt. Poinformujemy Cię o następnych szkoleniach

Copyright © 2023. QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

top