Setup Menus in Admin Panel

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Quest Change Managers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 56/222, 01-042 Warszawa (dalej: Administrator) stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w serwisie dostępnym pod adresem www.questcm.pl (dalej: Serwis) plików cookies i innych podobnych technologii internetowych (takich jak Web Storage).
 2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 4. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, zapewniają bezpieczne korzystanie
   z serwisu i jego podstawowych funkcji, umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika;
  • tworzenie anonimowych analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • prezentacja reklam, w tym w oparciu o preferencje użytkownika.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
 • nazwa serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
 • wygenerowany unikatowy numer;
 • czas przechowywania pliku.
 1. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:
  • Ze względu na źródło pochodzenia:
   • first-party cookies – pochodzące z Serwisu; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora (tj. questcm.pl);
   • third-party cookies – umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator (np. Google LLC, Facebook Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company).
  • Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:
   • pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu oraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;
 2. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.
 3. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
  • w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;
  • do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzi Google Analytics), które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu;
  • w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług i technologii podmiotów zewnętrznych (np. filmów YouTube, map Google);
  • w celu realizacji własnych celów marketingowych Administratora.
 4. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii umożliwiających przechowywanie danych:
  • IndexedDB – dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen,
   z których zostały zapisane;
  • Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
  • Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne. W Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych usługodawców, partnerów oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez QUEST CHANGE MANAGERS i podmioty trzecie (w szczególności plików analitycznych
  i reklamowych). Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 1. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 1. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

Copyright © 2022.
QUEST Change Managers Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

top
X