W firmie, w której pracuje 150 osób na stanowiskach liniowych i wspomagających + 12 menedżerów najniższego szczebla, 6 średniego i 3 najwyższego. Fluktuacja jest na poziomie 30% wśród pracowników liniowych i wspomagających, a 20% wśród menedżerów. Jej koszty wynoszą minimum jak następuje:

 • Pracownicy liniowi: 150 x 30% = 45 osób x 24 m-ce x płaca 2.000 = 2.250.000
 • Menedżerowie (najniższy): 12 x 20% = 2,4 x 36 m-cy x płaca 4.000 = 360.000
 • Menedżerowie (średni): 6 x 20% = 1,2 x 6 lat x płaca 10.000 = 860.000

RAZEM CAŁKOWITY KOSZT FLUKTUACJI: 3.470.000 PLN !!!!!!!!!!!!!

Jeżeli w firmie tej koszty siły roboczej są na poziomie 20%, to przy zatrudnieniu około 170 osób według wymienionych stawek całkowite koszty firmy wynoszą około 25 milinów PLN. Przy założeniu, że firma wypracowuje 10% zysku, wynosi on około 2,5 miliona. Oszczędności wynikające z obniżenia fluktuacji pracowników o 50% wynoszą około 1,7 miliona PLN, czyli podnoszą zysk firmy o 68%!!!!!!!!! To jeden z najwyższych „ukrytych kosztów” jakie firmy ponoszą!

Zawodowy manager - co robić, aby nim być?

Zawodowy menedżer

Powiedzenie sobie: „należy zatem minimalizować fluktuację” to ogólnik graniczący z filozofowaniem. Dobra informacja jest jednak taka, iż wśród mnogości sposobów, metod i systemów jest dosłownie kilka kluczowych obszarów, które nie tylko minimalizują fluktuację, ale przede wszystkim wprowadzają działanie firmy na zupełnie inne tory. Jednym z tych obszarów jest zarządzanie w firmie. Menedżerowie to klucz do skuteczności przedsięwzięć biznesowych. Celem, jaki stawiamy sobie na początku pracy, jest zmiana ich paradygmatu zarządzania, aby na takie pytania, jak zamieszczone poniżej odpowiadali szybko i bez namysłu – świadomi tego, na czym polega skuteczność i lojalność ich zespołów:

 1. co zmienia awans na stanowisko menedżerskie?
 2. skąd menedżerowie otrzymują moc sprawczą, która sprawia, iż ich podopieczni z nimi współpracują?
 3. jakie słowo stanowi absolutną i bezdyskusyjną podstawę zarządzania, wymienianą przez największych ludzi biznesu na całym świecie?
 4. jakie są dwa główne kryteria oceny pracy menedżera?
 5. na czym polega delegowanie i dlaczego menedżerowie muszą delegować świadomie?
 6. jakie są 2 główne zadania menedżera?
 7. jakie określenie zastąpiło dotychczas stosowane przez menedżerów słowo ‘kontrola’?
 8. co motywuje pracowników?
 9. jakie jedno działanie menedżera demotywuje pracowników długofalowo?
 10. jaka cecha jest największym wrogiem zarządzania?
 11. jak przeprowadzić reprymendę motywującą?
 12. na czym polega świadomość zawodowego menedżera?

Sedno sprawy

W Polsce dalej panuje przekonanie, że „dobre zarządzanie” to umiejętne balansowanie dwóch obszarów: „kija i marchewki”. Taki mechanizm już od ponad 20-tu lat jest w Polsce nieefektywny! Stąd też poziom efektywności menedżerów jest bardzo niski, poziom frustracji pracowników wysoki, a w związku z tym poziom fluktuacji pracowników jest także wysoki.

Konsekwencja menedżerska - jak działa?

Dzisiaj każdy menedżer powinien mieć świadomość, że konsekwencji nie da się zastąpić karą i presją, gdyż te narzędzia i mechanizmy pomniejszają motywację! Model „kij i motywacja” to anachronizm, który jest wszechobecny w krajach Europy Środkowej, powodujący, że wydajność i efektywność pracy jest wciąż na niskim poziomie. Nastąpił obrót o 90 stopni (rysunek powyżej). Stwarza on wymóg zdobywania przez menedżerów umiejętności i narzędzi, które umożliwią wprowadzenie takiego modelu. Do tych narzędzi należą między innymi System Zarządzania Czasem oraz Myślenie i Działanie Systemowe (te wiedzę po prostu trzeba nabyć) oraz umiejętność odpowiedniej komunikacji na fundamencie kontrolowanych (opanowanych) emocji (tę umiejętność należy nabyć i ćwiczyć).

Wdrożenie

Skoncentrowane na zmianie aktualnego paradygmatu uczestników. Uczymy tam precyzyjnych mechanizmów myślenia, działania i mówienia, których istotę i skuteczność można obserwować w najprostszych sytuacjach zawodowych. Przełożenie tych mechanizmów na codzienną praktykę przynosi naszym uczestnikom nieocenione rezultaty i satysfakcję.