Logowanie

Skuteczny Lider Zespołu

Skuteczny Lider Zespołu – Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej niższego i średniego szczebla (liderzy zespołów, brygadziści, mistrzowie, kierownicy zmiany, poczatkujący kierownicy robót, specjaliści odpowiedzialni za mniejsze projekty)

CELE GŁÓWNE WARSZTATÓW

  1. Uzyskanie umiejętności zawodowych, które są jednym z kluczowych elementów budowania przewagi rynkowej przez firmę poprzez osiąganie wyższych wyników, większego zaangażowania w pracę zespołu, mniejszej fluktuacji, niższych kosztów operacyjnych, itp.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy menedżerskiej w obszarach typowo deficytowych u kadry zarządzającej niższego i średniego szczebla, tj. kompetencji miękkich, które decydują o efektywnym zarządzaniu pracą podopiecznych.
  3. Podniesienie kompetencji zawodowych przełożonego skutkujące lepszą atmosferą wśród podopiecznych, a przez to uzyskanie ich wyższej motywacji do pracy i wydajności.

Program Szkolenia

  1. Wprowadzenie (20 min)
  2. Jak skutecznie „uruchamiać” najważniejszy zasób każdej firmy – pracowników
  3. Jak być skutecznym menedżerem i budować swoją moc sprawczą w stosunku do podopiecznych?
  4. Podstawy motywowania
  5. Asertywność menedżera i radzenie sobie z emocjami własnymi jak i podopiecznych
  6. Niezbędne praktyczne umiejętności lidera zespołu

Prowadzący Szkolenie

Tomasz Zambrzycki

Biznesmen, doradca biznesowy i wykładowca. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w biznesie w USA na stanowiskach kierowniczych oraz w prowadzeniu własnej działalności biznesowej w warunkach wysokiej konkurencji.

Długoletnie doświadczenie na rynku amerykańskim w prowadzeniu szkoleń w dziedzinach planowania strategicznego, rozpoczęcia i rozwijania działalności gospodarczej, zarządzania operacyjnego, przywództwa, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania czasem i zarządzania projektami. Absolwent Szkoły Biznesu Loyola University Chicago oraz University of Illinois Institute of Entrepreneurial Studies. Studiował również prawo na Uniwersytecie Łódzkim.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA STACJONARNE SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU

Jeśli jesteś zainteresowany/-a tym szkoleniem, ale w innym terminie, zostaw nam do siebie kontakt. Poinformujemy Cię o następnych szkoleniach

Copyright © 2023. QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

top