dr. Michał Krzyżanowski

Wiceprezes Zarządu. Partner QUEST Change Managers. Konsultant biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania finansami, controllingu i zarządzania ryzykiem. Doktor Nauk Ekonomicznych SGH.

Michał Krzyżanowski - podpis

Wiceprezes Zarządu. Partner QUEST Change Managers. Konsultant biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania finansami, controllingu i zarządzania ryzykiem. Doktor Nauk Ekonomicznych SGH.

Michał Krzyżanowski - podpis
Poznaj szczegóły dotyczące wykształcenia i doświadczenia

Absolwent Zarządzania Biznesem na Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University. Doktorat – obronił w Szkole Głównej Handlowej na Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył też Business Administration na Thames Valley University.

Początek kariery w Mobil Oil Poland i Swedwood (grupa IKEA). Wieloletni Dyrektor finansowy i administracyjny w firmie WARBUD S.A., gdzie nadzorował działalność służb finansowych, prawnych, HR, informatycznych, ubezpieczeniowych i administracyjnych. Członek rad nadzorczych i zarządów wielu spółek, m. in. wiceprezes zarządu Warbud Beton, ABM Solid S.A., członek zarządów Bud-Inż. oraz Polonia Warszawa S.S.A., a także wiceprzewodniczący rady nadzorczej Invest-Park. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania The Polish Open University. Obszary eksperckie: rynki kapitałowe, wprowadzanie spółek na rynek papierów wartościowych i pozyskiwanie kapitałów, zarządzanie ryzykiem, międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) oraz sprawozdań finansowych (IFRS), zarządzanie strategiczne, restrukturyzacja i transformacja organizacji, ocena projektów inwestycyjnych. Bardzo dobrze zorientowany w zakresie nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego i tworzenia grup kapitałowych.

Milinów złotych dotacji z Funduszy Europejskich uzyskanych dla spółek które prowadził

Milionów złotych - suma zysków netto spółek którymi zarządzał w ostatnich latach

Wygranych przetargów przez spółki które prowadził na łączną kwotę ponad 2 miliardów złotych

Obszary kompetencji

Zarządzanie i konsulting - ikona

Zarządzanie i konsulting

 • Konsulting w zakresie ewaluacji i transformacji firmy do wymagań gospodarki wysokiej konkurencji
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania nowych systemów zarządzania, w tym zarządzania partycypacyjnego
 • Doradztwo finansowe i ekonomiczne w zakresie budowania systemów finansowych, pozyskiwania kapitału na rozwój firmy, organizacji działów finansowych i księgowych, wdrożenia systemów finansowo – księgowych oraz systemów ERP
 • Konsulting wdrożeniowy modeli sprzedaży, transformacji obszarów strategicznych, rozwoju kompetencji kadry zarządzającej i programów rozwojowych
 • Wdrażanie w organizacjach nowoczesnego systemu zarządzania finansami opartego na identyfikacji procesów i działań finansowych, ich optymalizacji i standaryzacji
 • Prowadzenie warsztatów z obszaru zarządzania finansami dla właścicieli i najwyższej kadry zarządczej
 • Realizacja wielu projektów dla firm o obrotach pomiędzy 20 a 600 mln zł w branży budowlanej, paliwowej, rolnej, produkcyjnej i handlowej

Strategia Finansowa

 • Rynki kapitałowe
 • Wprowadzanie spółek na rynek papierów wartościowych
 • Pozyskiwanie kapitałów, zarządzanie ryzykiem
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) oraz sprawozdań finansowych (IFRS)
 • Zarządzanie strategiczne
 • Restrukturyzacja i transformacja organizacji
 • Ocena projektów inwestycyjnych
Strategia Finansowa - ikona

Pracował między innymi z tymi firmami

IKEA - logo
Warbud - logo
Mobil Oil - logo
Agro Perfect - logo
WIMED - logo
Ekkom - logo