Krzysztof Sarnecki

Prezes Zarządu. Partner QUEST Change Managers. Przedsiębiorca. Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Inspirator i konsultant zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm. Charyzmatyczny prezenter i zawodowy mówca. Twórca wielu nowoczesnych konceptów i narzędzi biznesowych, w tym pierwszej na świecie nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży.

Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest, Illinois).

Krzysztof Sarnecki - podpis

Prezes Zarządu. Partner QUEST Change Managers. Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Inspirator i konsultant zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm. Wybitny prezenter i zawodowy mówca. Twórca pierwszej na świecie nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży.

Krzysztof Sarnecki - podpis
Poznaj szczegóły dotyczące kariery zawodowej i doświadczenia

Krakus. Działalność biznesową rozpoczął jako szesnastolatek, prowadząc ruchomy antykwariat na terenie południowo-wschodniej Polski . W roku 1985, w trakcie studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako dziewiętnastolatek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie żył przez 20 lat. Tam ukończył studia i założył rodzinę. W pierwszym roku pobytu założył Studio Tańca Towarzyskiego The International Club (jako zawodowy tancerz i Mistrz Polski w Rock’n’Rollu Akrobatyczno-Sportowym) oraz Szkołę Języka Angielskiego INTERCLUB (30.000 absolwentów). Następnie – dobudowując stopniowo różne rodzaje działalności edukacyjnej – rozbudował swój ośrodek do największego ośrodka edukacyjnego dla Polaków za granicą o nazwie Academy of Business & Career Development, z którego usług skorzystało w ciągu 20 lat ponad 60.000 klientów. Centrum prowadziło edukację w ponad 20 obszarach kompetencyjnych – od zajęć o profilu biznesowym i językowym po profil techniczno-zawodowy po zajęcia licencyjne dla różnych branż.

Założył pierwszą na świecie prywatną Szkołę Polską (Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego) , nad którą oficjalny patronat objął Uniwersytet Jagielloński. Szkoła ta stała się też pierwszym miejscem testowania prze UJ Certyfikatu Języka Polskiego dla Obcokrajowców (odpowiednik First Certificate in English). Współzałożyciel wydawnictwa językowego Home Tutor Publishers. Współzałożyciel Business Growth Consultants, organizacji w ramach której prowadził działalność doradczą dla wielu firm w Stanach Zjednoczonych.

W roku 1991 mianowany przez Gubernatora Stanu Illinois na Członka zespołu doradczego Health & Phisical Fitness Advisory Commitee. Z ramienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego współodpowiedzialny za logistykę i organizację pobytu polskiej reprezentacji olimpijskiej w USA (Atlanta 1996). Przez 15 lat prowadził własne motywacyjne programy radiowe i telewizyjne o tytule „Żeby nam się chciało chcieć”.

W roku 2005 przeprowadził się do Polski. Rozpoczął działalność szkoleniową i konsultingową pod nazwą Sarnecki&Noworolski Team. W roku 2008 pod nazwą Organizer Polska rozpoczął wydawanie organizerów służących do prowadzenia Systemu Zarządzania Czasem. W roku 2011 zainicjował działalność Quest Change Managers. Twórca idei AKADOS – Akademii Dobrego Startu, organizacji edukacyjnej, która do dzisiaj dostarczyła najwyższego światowego poziomu wiedzę ponad dwudziestu tysiącom studentów i absolwentów.

Twórca konceptu Six Pack English, którego wynikiem jest zbudowanie wraz z Janem Kałużą przełomowej metody szybkiej nauki języka angielskiego dla dorosłych i założenie firmy edukacyjnej Quest for English.

Pasjonat przedsiębiorczości, psychologii biznesu, analizy porównawczej i synektyki w obszarach biznesu, tworzenia wiedzy i narzędzi rozwijających skuteczność biznesową – szczególnie inżynierii „lifehacking”, rozumianej jako znajdywanie rozwiązań multiplikujących siłę Prawa Pareto.

Uwielbia taniec towarzyski, koszykówkę i książki Alistair’a MacLean’a.

Lat prowadzenia szkoleń

Lat doświadczenia

Negocjacji

Obszary kompetencji

Negocjacje

Negocjacje

Zawodowy negocjator, mediator i moderator kompleksowych procesów decyzyjnych. Twórca IV Generacji Inżynierii Negocjacyjnej. Specjalista w dziedzinie psychografologii oraz czytania mowy ciała. Doświadczenie swoje zdobywał przez 20 lat w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce i innych krajach Europy od 2006 roku jako prowadzący, współprowadzący negocjacje lub jako przygotowujący zespoły negocjacyjne. Trener umiejętności negocjacyjnych, zakupowych i sprzedażowych oraz doradca wielu średnich i dużych polskich i zagranicznych firm oraz międzynarodowych korporacji.

Dodatkowo, jako twórca idei AKADOS (Akademia Dobrego Startu) oraz trener negocjacji i Komunikacji Nieantagonizującej™ przez proces edukacyjny przeprowadził ponad 20.000 studentów i absolwentów w Polsce.

Zarządzanie w „nowej rzeczywistości” – Procesy Transformacji

Przedsiębiorca z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, założyciel, właściciel i współwłaściciel kilku firm oraz konsultant i interim menedżer setek firm małej i średniej wielkości w USA i Europie, a także wielu międzynarodowych korporacji. Dzięki tak szerokiemu doświadczeniu zarządczemu oraz edukacji i świadomemu ciągłemu rozwojowi zdobył szeroką wiedzę, którą dzieli się w bardzo różnych wymiarach, w wielu branżach. Jego kompetencje wykorzystywane są w Polsce przede wszystkim poprzez zarządzanie kompleksowym Procesem Transformacji w firmach, które chcą osiągać potencjał do skutecznego konkurowania w ekonomii o wysokiej konkurencyjności.

Procesy Transformacji dotyczą zazwyczaj zarówno przebudowy mentalności zarządczej, jak i strategii działania i konstruktu biznesowego firm – co wymaga szczególnych umiejętności w obszarze zarządzania kompleksową zmianą. Jego obszary ekspertyzy to: zarządzanie strategiczne w ekonomii chaosu, marketing strategiczny i operacyjny, zarządzanie partycypacyjne, zarządzanie operacyjne, Sprzedaż Transformacyjna, procesy zakupowe, komunikacja wewnątrz-organizacyjna. Jako twórca wielu nowoczesnych narzędzi i mechanizmów zarządczych jest także częstym gościem konferencji i paneli dyskusyjnych.

Nowa generacja zarządzania - ikona
Laboratorium wiedzy - ikona

Laboratorium Wiedzy

Jego silną kompetencją – i na pewno pasją – jest tworzenie nowych i nowoczesnych rozwiązań zarządczych we wszystkich obszarach składających się na zarządzanie firmą i skuteczność jej działań. Uczynił z firmy Quest Change Managers laboratorium wiedzy, która nie tylko wzmacnia potencjał polskich firm i rodzimej ekonomii, ale także jest eksportowana do firm na całym świecie. Jest twórcą i wdrożeniowcem następujących konceptów i narzędzi: Komunikacja Nieantagonizująca™, Mechanizm Akceptacji™, IV Generacja Sprzedaży, pierwsza nielinearna V Generacja Sprzedaży, IV Generacja Inżynierii Negocjacyjnej, stresująco-motywacyjna macierz analizy obszarów kluczowych zmian.

W Polsce – jako pierwszy – rozpoczął proces uświadamiania polskich przedsiębiorców różnicy pomiędzy nasyceniem rynku a ekonomią wysokiej konkurencyjności. Jego działanie nastawione jest silnie na uświadamianie zarządom firm faktu, że tzw. rozwinięte kraje Europy Zachodniej (np. Niemcy, Francja, Włochy czy Kraje Skandynawskie) nie dysponują dzisiaj wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi im na definiowanie ich jako kraje o najwyższej konkurencyjności. Według niego – ten fakt daje Polsce w dzisiejszym układzie geo-politycznym ogromną możliwość do pozbycia się historycznych kompleksów niższości przy założeniu, że teraz wykorzysta dostępną wiedzę dla swojego rozwoju i umacniania swojej siły ekonomicznej.

Zobacz kanał na YouTube

Jeśli widzisz wartość w tym filmie

Bądź na bieżąco z nowymi materiałami wideo na kanale, które pojawiają się w każdy poniedziałek i czwartek.

Subskrybuj kanał

Między innymi z tymi firmami pracował w 2015 roku

Orange
Wimed
Mostva
Max-Fliz