Logowanie

Finanse zarządcze

Program Finanse Zarządcze – teoria ograniczona do niezbędnego minimum. Program stanowi wyjście do dalszych rozważań. Ideą programu jest przekazanie przez trenera wiedzy praktycznej, opartej na istniejących teoriach, a nie odwrotnie.

Praktyczne i Przystępne Finanse Zarządcze

Dla kogo

/ Dyrektorzy

/ Menedżerowie

/ Liderzy Projektów

Czego się nauczysz

/ Oceniać wiarygodność finansową partnerów biznesowych

/ Tworzyć analizę finansową projektu/firmy

/ Budować strategię finansową

/ Kontrolować skutecznie koszty

/ Zarządzać ryzykiem

/ Oceniać opłacalność inwestycji

Co zyskasz

/ Głębokie rozumienie mechanizmów finansowych

/ Umiejętność efektywnego zarządzania zasobami finansowymi

/ Narzędzia menedżerskie, które pomogą Ci podejmować optymalne decyzje

/ Umiejętność oceny potencjału danego przedsięwzięcia

Cele szkolenia

  1. Opanowanie umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych
  2. Nauczenie się jak szybko i skutecznie „przeczytać” bilans
  3. Poznanie analizy wskaźnikowej i interpretacji wyników
  4. Analiza finansowa – nie tylko zrozumienie, ale także wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji w oparciu tę wiedzę
  5. Poznanie możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie strategii finansowych
  6. Nabycie umiejętności analizy przyczyn i oceny skutków strategicznych decyzji finansowych
  7. Poznanie podstawowych zasad i metod controllingu i nabycie umiejętności wykorzystania potencjału firmy
  8. Zrozumienie systemów zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie
  9. Nabycie umiejętności identyfikacji obszarów ryzyka i podejmowania decyzji finansowych w oparciu o metody zarządzania ryzykiem

Prowadzący Szkolenie

Michał Krzyżanowski

Partner w QUEST Change Managers – konsultant biznesowy, ekspert w zakresie zarządzania finansami, controlingu i zarządzania ryzykiem. Doktorat – Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów. W Wyższej Szkole Zarządzania, The Polish Open University – studia magisterskie na kierunku Zarządzanie Biznesem. Tytuł Bachelor of Business Administration z Thames Valley University. Początek kariery w Mobil Oil Poland i Swedwood (grupa IKEA). Wieloletni Dyrektor finansowy i administracyjny w firmie WARBUD S.A. Członek rad nadzorczych i zarządó wwielu spółek, m. in. wiceprezes zarządu Warbud Beton członek zarządów Bud-Inż. oraz Polonia Warszawa S.A., a także wiceprzewodniczący radynadzorczej Invest-Park. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania The Polish Open University.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA STACJONARNE FINANSE ZARZĄDCZE

Jeśli jesteś zainteresowany/-a tym szkoleniem, ale w innym terminie, zostaw nam do siebie kontakt. Poinformujemy Cię o następnych szkoleniach

Copyright © 2023. QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

top