Douglas – Case Study

Gdy celem jest wyznaczanie standardów na rynku.

Gdy celem jest wyznaczanie standardów na rynku.

Przeprowadzone działania
System motywacyjny
Zmiana systemu motywacyjnego

Każda osoba w organizacji powinna czuć się komfortowo i móc rozwijać się w oparciu o przejrzyste reguły.

Dlatego system motywacyjny dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż w perfumeriach stworzony został na nowo. Został on uproszczony, oparty o klarowną tabelę używaną do wyliczania prowizji. Duży nacisk został położony na jej wdrożenie – odbywały się rozmowy z pracownikami, aby dla wszystkich zasady były jasne.

Warsztaty i coaching
Warsztaty i konsultacje

Dla załogi firmy zorganizowane zostały warsztaty. Personel odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z klientem w perfumieriach przede wszystkim zwiększył swoje umiejętności sprzedażowe i komunikacyjne. Silny nacisk kładziony był na praktykę i ćwiczenia, aby umiejętności nabyte w trakcie warsztatów mogły możliwie szybko wejść uczestnikom w krew, a co za tym idzie mogły być wykorzystywane od razu po ich zakończeniu.

Zarząd, dyrektorzy i menedżerowie wzięli udział w Kompendium MBA. Odbyły się również indywidualne konsultacje, tak, aby zmiany rzeczywiście się działy i pozytywnie przekładały na wyniki firmy.

Negocjacje
Wsparcie negocjacyjne i budowa algorytmów

Wsparcie negocjacyjne i wspólne przygotowania do rozmów z dostawcami, prowadzone wraz z Krzysztofem Sarneckim, zawodowym negocjatorem, pozwoliły uzyskać bardziej korzystne dla firmy Douglas warunki kontraktów.

Z kolei budowa algorytmów sprzedaży i obsługi klienta miała za zadanie zapewnienie spokoju i zwiększenie skuteczności personelu mającego bezpośredni kontakt z klientem. Dzięki rozpisaniu około 300 sytuacji sprzedażowych pracownicy wiedzieli, jak najlepiej reagować podczas spotkań z różnymi typami klientów perfumeriach.

Wizyty w perfumieriach
Wizyty w perfumeriach

Aby jeszcze lepiej dostosować swoje wsparcie do charakterystyki pracy, będąc w różnych miastach w Polsce, odwiedzaliśmy perfumerie Douglas. Odbywały się wtedy rozmowy z pracownikami, krótkie konsultacje – zarówno na etapie prowadzenia projektu, jak i po jego zakończeniu.

Rezultaty
Zwycięzca rankingu Daymaker

miejsce wśród wszystkich sieci handlowych pod względem obsługi klienta w rankingu Daymaker

Wysoka skuteczność

punktów na 100 możliwych w obszarze obsługi klienta

Twojej Firmie też możemy pomóc osiągać jeszcze lepsze rezultaty

Porozmawiajmy o Twoim Biznesie