Dlaczego warto szkolić pracowników?

Jako przedsiębiorca wiesz, że do utrzymania się na rynku, a tym bardziej do rozwoju firmy, niezbędne są inwestycje. Zazwyczaj dotyczą one aktywów trwałych – nowocześniejszych, bardziej wydajnych urządzeń, sprawnych pojazdów do przewozu ludzi i towarów, nowych, większych biur czy hal produkcyjnych. Inwestujemy także w wartości niematerialne – programy komputerowe, znaki towarowe…

I czasem, w ferworze rozwoju przedsiębiorstwa, zapomina się o najważniejszym jego aktywie – o pracownikach. Zauważ, że zatrudniając nowe osoby, wymagamy od nich wysokich kwalifikacji, potwierdzenia ukończenia licznych kursów, dobrej znajomości języków obcych… A kiedy już zostaną u nas zatrudnieni, często zostawiamy ich samymi sobie, nie dbając o poszerzanie ich wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności, ewentualnie ograniczając te działania do niezbędnego minimum.

Tymczasem inwestowanie w kapitał ludzki może przynieść w krótkim czasie pokaźny zwrot, sięgający nawet 1,60 zł z każdej zainwestowanej złotówki (wg badania SARATOGA Human Capital Benchmarking, przeprowadzonego przez PwC). Pracownicy zadowoleni z tego, że pracodawca dba o ich rozwój, odpłacą się wyższą wydajnością, nowymi pomysłami, będą lepiej i szybciej radzić sobie z realizacją powierzonych im zadań. Przykładowo, uzyskane kompetencje interpersonalne przyczynią się do poprawy atmosfery w firmie oraz do pogłębienia relacji z klientami. Lepsza znajomość języków obcych wśród pracowników przyniesie za sobą łatwiejszą komunikację z zagranicznymi kontrahentami oraz ułatwi wkraczanie na nowe rynki.

Pomimo licznych zalet szkoleń, wielu pracodawców unika tej formy inwestycji. Obawiają się oni bowiem, że pracownicy, po zdobyciu nowych kwalifikacji, poczują się pewniej na rynku pracy i poszukają nowego miejsca zatrudnienia. Czyli my poniesiemy koszty, a korzyści czerpać będzie konkurencja.

I choć doświadczenie pokazuje, że obawy te w większości przypadków są nieuzasadnione, bo pracownicy nie porzucają tak łatwo pracodawcy, który dba o ich rozwój, to jednak sytuacje takie mogą się czasami zdarzyć. Jak zatem ograniczyć to ryzyko, a jednocześnie znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji w szkolenia? Rozwiązanie jest banalnie proste, a jednak niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę z jego istnienia.

Co powiesz na możliwość wysłania pracowników na szkolenia, przy poniesieniu zaledwie 20% ich kosztów? Brzmi mało prawdopodobnie? Myślisz, że to jakiś przekręt, albo że kursy są niskiej jakości? Otóż nie! Wszystko odbywa się w 100% legalnie, a pracownicy otrzymują pełnowartościowe szkolenia. To nie promocja, tylko efekt dofinansowań, które otrzymać może również Twoja firma. Jeśli przeraża Cię wizja poświęcania cennego czasu na piętrzące się formalności, nie martw się – we wszystkim Ci pomożemy!

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – od jednoosobowych działalności gospodarczych, po podmioty zatrudniające do 250 pracowników w oparciu o umowę o pracę. Działa w całym kraju, za wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego. Z doświadczenia jakie posiadamy, każdy poprawnie złożony wniosek kończy się pozytywną decyzją i przyznaniem funduszy.

Najwyższy możliwy do uzyskania poziom dofinansowania to:

 1. dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 10 osób – do 100% kosztów szkolenia;
 2. dla firm zatrudniających od 11 do 250 pracowników –  50%-80% kosztów szkolenia, średnia skuteczność waha się w granicach 70%-80% i zależy od liczby zatrudnionych pracowników.

Czyli wkład własny małego i średniego przedsiębiorstwa to jedynie 20%, a pracownicy mikroprzedsiębiorstw mogą odbyć szkolenia całkowicie za darmo! Kwoty, o jakie można się starać w poszczególnych województwach, przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Minimalne i maksymalne progi dofinansowania w poszczególnych województwach:

Województwo Kwota dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania
Minimalna Maksymalna
dolnośląskie 50 000 zł 50 000 zł 70%
kujawsko-pomorskie 10 000 zł 30 000 zł 80%
lubelskie 15 000 zł 15 000 zł 80%
lubuskie 32 500 zł 35 000 zł 80%
łódzkie 30 000 zł 600 000 zł 80%
małopolskie 7 200 zł 97 920 zł 80%
opolskie 12 000 zł 48 000 zł 80%
podkarpackie 16 000 zł 80 000 zł 80%
podlaskie 50 000 zł 50 000 zł 80%
śląskie 7500 zł 100 000 zł 80%
świętokrzyskie 60 000 zł 60 000 zł 80%
warmińsko-mazurskie 70 000 zł 70 000 zł 80%
wielkopolskie 5000 zł 100 000 zł 80%
zachodniopomorskie 15 000 zł 400 000 zł 80%


Jak przebiega proces wnioskowania o dofinansowanie?

W zależności od województwa, wnioskowanie trwa od 8 do 14 dni. Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest w dużej mierze od prawidłowego przygotowania wniosku oraz od terminu jego złożenia (im wcześniej tym lepiej). Dlatego chętnie pomagamy klientom w załatwianiu formalności, dzieląc się naszym doświadczeniem. Jako Quest CM możemy pochwalić się niezwykle wysoką skutecznością – najniższy poziom dofinansowania, jaki uzyskaliśmy, to 70%! A niejednokrotnie wnioskowaliśmy o bardzo duże kwoty, pozwalające na pokrycie kosztów szkoleń dla podmiotów zatrudniających nawet powyżej 200 pracowników.

Poszczególne województwa przyjęły również różny model finansowania. W przypadku województw: lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego, przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie – czyli wpłaca podmiotowi realizującemu szkolenie tylko wkład własny. Z kolei w pozostałych województwach (poza mazowieckim i pomorskim, gdzie program ten nie funkcjonuje) przedsiębiorca uzyskuje refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Proces uzyskania dofinansowania/refundacji składa się z pięciu kroków:

 1. wybranie usługi, na jaką wnioskujemy,
 2. złożenie wniosku w wersji papierowej lub elektronicznej,
 3. otrzymanie decyzji,
 4. podpisanie umowy wsparcia (najważniejszy dokument, dający pewność pozyskania funduszy),
 5. realizacja usługi,
 6. rozliczenie usługi.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszej oferty szkoleń, gwarantujemy bezpłatną pomoc na każdym etapie procesu, od wnioskowania aż po rozliczenie usługi. Co więcej, dajemy gwarancję uzyskania dofinansowania! Warto ponadto zaznaczyć, że na rynku niewiele jest firm, które posiadają pozwolenie na świadczenie usług dofinansowanych. Quest należy do tego elitarnego grona.

Dlaczego my?

Odważnie zmieniamy firmy i rozwijamy ludzi. Podnosząc umiejętności i kompetencje, zwiększamy skuteczność naszych klientów w warunkach wysokiej konkurencji. Z pasją tworzymy i przekazujemy wiedzę biznesową na światowym poziomie, stosując autorską metodologię. Szkolimy i doradzamy w obszarach zarządzania, sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta i finansów, a naszą ofertę uzupełniają samodzielne kursy języka angielskiego.

Jesteśmy rozpoznawalnym w Polsce:

 • inspiratorem zmian dla rozwoju, budowania wartości i zwiększania konkurencyjności firm w Polsce;
 • uznanym liderem w łączeniu najlepszej światowej wiedzy z własnym know-how w unikatowe, praktyczne modele i narzędzia;
 • edukatorem z wyjątkową pasją i niepowtarzalnym stylem pracy.

Oto 8 powodów, dla których warto skorzystać z naszych usług:

 1. NIE JESTEŚMY KOSZTEM DLA KLIENTÓW

Jesteśmy dobrze zwracającą się inwestycją, a nie kosztem. Przynosimy firmom rzeczywistą wartość mierzoną w wyższych zyskach, większych obrotach, oszczędnościach, zwrotach inwestycyjnych, konkurencyjności, pozycji rynkowej, wartości oraz długofalowym bezpieczeństwie.

DZIĘKI TEMU bez względu na koniunkturę, naszym klientom współpraca z QUEST zawsze się kalkuluje!

 1. SUKCES KLIENTA JEST NADRZĘDNYM CELEM

Naszą dewizą jest realna pomoc firmom, a nie powierzchowne działania. Jesteśmy rozliczani z rzeczywistego sukcesu klienta, a nasz sukces jest wyłącznie funkcją jego sukcesu.

DZIĘKI TEMU bierzemy współodpowiedzialność za wprowadzanie zmian.

 1. PASJA W DZIAŁANIU

Oprócz profesjonalnej wiedzy i doświadczenia oferujemy klientowi to, co gwarantuje skuteczność naszych usług – działamy z niespotykaną na rynku pasją i zaangażowaniem. Kochamy to, co robimy.

DZIĘKI TEMU nasza pasja uwidacznia się  w wymiernych efektach naszej pracy i zaangażowaniu.

 1. PROFESJONALNE KOMPETENCJE, NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Jesteśmy selektywnie dobranym zespołem o rzeczywistych kompetencjach zarządczych, marketingowych, sprzedażowych i negocjacyjnych. Jesteśmy praktykami biznesu z doświadczeniem zagranicznym i krajowym, praktykującymi przedsiębiorcami  i specjalistami w konkretnych obszarach biznesowych. Posiadamy unikalną, praktyczną wiedzę i umiejętności oraz pasję gwarantującą wysoką skuteczność naszej współpracy z klientami.

DZIĘKI TEMU nasz klient ma gwarancję otrzymania prawdziwie profesjonalnej usługi.

 1. SKUTECZNIE WDRAŻAMY

Reprezentujemy unikalny w Polsce standard pracy – konsulting wdrożeniowy, który nie polega na przygotowywaniu ładnie wyglądających raportów i analiz, lecz na bliskiej współpracy z firmami we wdrażaniu naszych rekomendacji i wspólnie wypracowanych pomysłów. W ten sposób jesteśmy rozliczani z wymiernych efektów, a nie zaleceń, „co dobrze byłoby zrobić”.

DZIĘKI TEMU nasi klienci widzą wymierny efekt współpracy z QUEST.

 1. INSPIRACJA ORAZ NOWOCZESNE MECHANIZMY I NARZĘDZIA

Inspirujemy zmiany oraz uruchamiamy wewnętrzne zasoby organizacji i potencjał pracowników. Wprowadzamy firmy w świat niestandardowego myślenia i działania w biznesie. Uczymy wykorzystywania nowoczesnych mechanizmów i narzędzi, sprawdzonych w krajach gospodarki wysokokonkurencyjnej, których jesteśmy prekursorami w Polsce, tj.: Sprzedaży Transformacyjnej IV Generacji, Procesów Sprzedaży, Algorytmów Komunikacji oraz mechanizmów Zawodowych Negocjacji.

DZIĘKI TEMU nasi klienci uzyskują narzędzia do skutecznego konkurowania w dobie gwałtownie zachodzących zmian rynkowych.

 1. PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN NA RYNKU

Jesteśmy prekursorami w Polsce transformacyjnego modelu wdrażania zmian strategicznych. Posiadamy doświadczenie (zagraniczne i krajowe) we wdrażaniu kompleksowego Procesu Transformacji firmy, prowadzącego do zasadniczego podniesienia konkurencyjności, opartego na synergii zespołu elementów, którymi klient sam potrafi zarządzać. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które w Polsce specjalizują się w tym zagadnieniu.

DZIĘKI TEMU firmy z którymi pracujemy stają się prężnie działającymi organizacjami, solidnie przygotowanymi do działania w gospodarce o wysokiej konkurencyjności, jaką staje się właśnie gospodarka Polski.

 1. WSPÓŁDZIAŁANIE I BUDOWANIE SAMODZIELNOŚCI FIRM

Nie jesteśmy „producentem raportów i analiz”. Przygotowujemy kadrę do samodzielnych działań, a następnie współuczestniczymy z nią w procesie wdrażania wniosków i planów wynikających z analiz i wspólnie wygenerowanych pomysłów.

DZIĘKI TEMU budujemy wiedzę i kompetencje klientów pozwalające na ich samodzielne działanie.

Jeżeli chcesz skorzystać z oferty dofinansowań, warto się pospieszyć, gdyż budżet jest ograniczony. Przykładowo, na dzień 1 lipca skończyły się fundusze w regionie wrocławskim i warto szybko podjąć decyzję aby nie przegapić okazji i dowiedzieć się, jakie fundusze można pozyskać w Twoim regionie.

PS Z myślą o dofinansowaniach dla firm, założyliśmy zamkniętą grupę na Facebooku. Służymy tam radą, informujemy o nowych programach i dofinansowaniach. Zapraszamy każdego, kto chce rozwijać swój biznes – możesz dołączyć klikając tutaj:

DOŁĄCZ DO GRUPY

Chcesz dowiedzieć się, na jakie dofinansowanie możesz liczyć? Wejdź na stronę refundacjeszkolen.pl i odpowiedz na pytanie, skąd jest Twoja firma i ilu pracowników zatrudnia, a my skontaktujemy się z Tobą.

Dajemy gwarancję pozyskania funduszy!