Logowanie

Poznaj najnowocześniejsze metody sprzedaży na świecie, metody praktycznie nieznane dotychczas w Europie. Poznaj czym są między innymi: Czwarta i Piąta Generacja Sprzedaży, Sprzedaż Nielinearna, 5-etapowy proces sprzedaży. Skorzystaj z kilkudziesięcioletniego doświadczenia jednego z najskuteczniejszych sprzedawców w Polsce!

Szkolenie online Skuteczna sprzedaż plus

Najnowocześniejsze metody sprzedaży na świecie, metody praktycznie nieznane dotychczas w Europie.

Czego nauczysz się z kursu "Skuteczna sprzedaż plus"

 • Nowoczesnej inżynierii sprzedaży – zbudowanej na bazie najnowszej światowej wiedzy, pochodzącej z rynków o najwyższej konkurencyjności
 • Rozumienia specyfiki rynku w środowisku ekonomii chaosu oraz podstawowego mechanizmu zarządzania w środowisku chaosu – nielinearności
 • Inżynierii Komunikacji Nieantagonizującej wraz z jej fundamentem – Mechanizmem Akceptacji
 • Filozofii i inżynierii Sprzedaży Transformacyjnej – to fundament skutecznej sprzedaży na rynkach wysokokonkurencyjnych
 • IV Generacji Sprzedaży – kompleksowego i kompletnego narzędzia budowania „machiny sprzedażowej” w nowoczesnej firmie z jej „trzonem” – pięcioetapowym procesem sprzedaży.
 • Pierwszej nielinearnej, V Generacji Sprzedaży – najnowszego narzędzia sprzedażowego – przystosowanego do środowiska chaosu i wykorzystującego energię pochodzącą z jego zmienności
 • Rozumienia pojęcia kultury budowania algorytmów odniesieniu do kluczowego narzędzia operacyjnego w sprzedaży – algorytmów sprzedaży i obsługi klienta
 • Budowania algorytmów sprzedaży i obsługi klienta, dzięki którym maksymalizuje się skuteczność i jakość reagowania na standardowe pytania klienta w procesie sprzedażowym, na jego obiekcje oraz reagowania z trudnych sytuacjach
 • Fundamentów nowoczesnych negocjacji sprzedażowych i zakupowych, z uwzględnieniem typów osobowości negocjacyjnych
 • Fundamentów nowoczesnej prezentacji sprzedażowej – wykraczającej swoją skutecznością daleko poza europejskie standardy
 • Nowoczesnej inżynierii Zakupów Transformacyjnych opartej na mechanizmie nielinearności wraz z poznaniem algorytmów zakupowych i inżynierii negocjacyjnej

Szczegóły kursu

Program ten po prostu uczy nowoczesnej, niezwykle skutecznej sprzedaży. Jednocześnie omawia nowoczesne mechanizmy negocjacji zakupowych. Dla większości osób żyjących w Europie szokuje na wstępie swoją innowacyjnością, a jednocześnie logiką – ujmuje sprzedaż i zakupy w tak bardzo innym paradygmacie, że aż szokuje. Wiedza ta ma dwie zasadnicze cechy: jest niezwykle praktyczna oraz jest niezwykle prosta i bardzo prosto, przystępnie wyjaśniona. Jej pragmatyczność wynika z dwudziestoletnich doświadczeń autora w środowisku najwyższej konkurencyjności (Stany Zjednoczone) jako zarówno przedsiębiorcy i negocjatora zawodowego. Dlatego też jest relatywnie łatwa do wdrożenia. Więcej niż połowa całego programu to przykłady praktyczne, przekładalne na natychmiast „na życie”, w tym duża ilość przykładów, które swobodnie służą jako „narzędzia do wykorzystania” w bardzo konkretnych, standardowych sytuacjach. Mowa tu przede wszystkim o algorytmach sprzedaży i obsługi klienta, a także o algorytmach zakupowych. Program służy jako swego rodzaju „bank algorytmów” i mini-strategii/ taktyk do natychmiastowego użycia.

Siłą programu jest także klarowna wizualizacja większości nowoczesnych inżynierii, pozwalająca na swobodne ich zrozumienie przez uczącego się. Ujęcie całości zagadnienia w formie lekcji wideo pozwala na „nie nudne” przejście przez proces poznawania „innego świata” komunikacji, sprzedaży, zakupów i negocjacji. Pliki audio pozwalają na dodatkowy trening – w szczególności trening budowania i używania algorytmów.

Program szkolenia

Nie znaleziono programu szkolenia

Copyright © 2022.
QUEST Change Managers Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

top
X