Setup Menus in Admin Panel
DOFINANSOWANIA

Akademia Menedżera – rozwiń kompetencje swoje i swoich pracowników/nowy program.

Dofinansowań ciąg dalszy! Myślę, że temat jest warty tego, aby napisać o nim coś więcej. Przecież można dzięki jego znajomości pozyskać spore fundusze na rozwój. Szczególnie, że pojawił się nowy program, z którego można korzystać – Akademia Menedżera.

Nowy, to oczywiście dość relatywne określenie, ponieważ pierwszy region, który go uruchomił, zrobił to w marcu 2019, a jego zakończenie zaplanowane jest na koniec 2021 rok. Także mamy jeszcze 2 lata, aby skorzystać z jego zasobów.

Do kogo ten program jest skierowany

Akademia Menedżera, to program skierowany i przeznaczony dla menedżerów, kadry zarządzającej najwyższego szczebla, właścicieli firm oraz członków zarządów. Jednak nie tylko oni mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego programu. Starać mogą się również osoby, które są predysponowane na stanowiska kierownicze, dyrektorskie, menadżerskie.

Podczas wypełniania wniosku wystarczy zaznaczyć, czy jesteś właścicielem, osobą na stanowisku kierowniczym, czy dopiero się o nie starasz.

Żeby nie przestraszyć właścicieli firm i prezesów, warto zwrócić uwagę na fakt, że skorzystanie z funduszy tego programu nie obliguje do awansowania wyznaczonej osoby, zaraz po zrealizowaniu szkolenia. Spokojnie. Awans, to proces złożony, a realizacja szkoleń podnoszących kompetencje jest tylko jednym z jego etapów.

Jaki obszar obejmuje Akademia Menedżera?

Odpowiadając na powyższe pytanie w skrócie – całą Polskę. Po raz pierwszy włączone w działanie tego programu zostały wcześniej pokrzywdzone województwa: pomorskie i mazowieckie.

A dokładniej – mamy 5 regionów:

Region I: kujawsko pomorskie, podlaskie, warmińsko mazurskie i pomorskie;

Region II: mazowieckie, lubelskie;

Region III: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;

Region IV: łódzkie, opolskie, śląskie;

Region V: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Podział ten przeprowadzono, aby łatwiej było dysponować funduszami. Ciężko co prawda dopatrzeć się logicznego klucza podziału na owe regiony. Mnie nie udało się znaleźć wytłumaczenia 🙂 

Jaka jest tematyka tych szkoleń?

Tematyka szkoleń jest narzucona, określona bardzo konkretnie w Opisie Uniwersalnych Kompetencji Menedżerskich. Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości zrobiła badania w celu określenia tych właśnie kluczowych dla rozwoju firmy kompetencji menedżerskich.

Wyniki badań zostały podzielone na 6 działów (orientacja strategiczna, zarządzanie przedsiębiorstwem, skuteczność menedżerska, przywództwo, zarządzanie zespołem, komunikacja i wykorzystywanie informacji) i w każdym z nim wyszczególniono konkretne kompetencje.

Trzeba sobie z tego dobrze zdawać sprawę, starając się o dofinansowanie w Akademii Menedżera, ponieważ wzięcie udziału w dofinansowanych szkoleniach musi dawać w końcowym etapie realizację tych właśnie konkretnych kompetencji (np. negocjacje, budowanie zespołu, analiza strategiczna firmy).

Jaki jest poziom dofinansowania, czyli…, ile będę musiał do tego dołożyć?

Maksymalny poziom dofinansowania to 80%.

Prosta matematyka wskazuje więc, że – nasz wkład będzie wynosił 20%.

Kwoty w poszczególnych województwach są zróżnicowane. Przedstawię więc poniżej ramową rozpiskę. Przy sprawdzaniu wysokości kwot w Twoim regionie, nie zapominaj upewnić się, jaki jest maksymalny poziom dofinansowania na jednego pracownika – to może nieco różnicować zasoby, jakie będziesz mieć do wykorzystania.

Region I

 • • Mikroprzedsiębiorstwo – 10 tys. zł
 • • Małe przedsiębiorstwo – 24 tys. zł
 • • Średnie przedsiębiorstwo – 37tys. zł

Kwoty te są określone na firmę, średni limit na pracownika to ok. 10 tys. zł – jednak jest to zmienne w zależności od regionu.

Region II

 • • Mikroprzedsiębiorstwo 12.5 tys. zł
 • • Małe przedsiębiorstwo 25 tys. zł
 • • Średnie przedsiębiorstwo 88 400 zł

Region III

 • • Mikroskoprzediębiorstwo 15 520 zł
 • • Małe przedsiębiorstwo 15 700 zł
 • • Średnie przedsiębiorstwo 16 100 zł

Region IV

 • • Mikroprzedsiębiorstwo 34 tys. zł
 •  •Małe przedsiębiorstwo 34 tys. zł
 • • Średnie przedsiębiorstwo 34 tys. zł

Region V

 • • Mikroprzedsiębiorstwo 14 500 zł
 • • Małe przedsiębiorstwo (do 25 pracowników) 60 tys. zł
 • • Małe przedsiębiorstwo (powyżej 25, ale mniej niż 50) 60 tys. zł
 • • Średnie przedsiębiorstwo 93 tys. zł

Kluczowy warunek – diagnoza potrzeb rozwojowych

Na etapie wnioskowania, zasadnicze pytanie jakie się pojawia, a do odpowiedzi, na które należy przygotować się wcześniej to, czy firma ma sporządzoną aktualną Diagnozę Potrzeb Rozwojowych.

 • • Czym jest Diagnoza Potrzeb Rozwojowych?

Polega na stworzeniu dokumentu, na podstawie którego firma sprawdza, jakie ma braki w obszarze kompetencji kadry pracowniczej i które z nich, poprzez szkolenia, powinny zostać uzupełnione.

 • • Jak ją przygotować?

Aby przygotować diagnozę możemy obrać dwie drogi:

 1. 1. Korzystamy z zewnętrznej firmy, która nam ją przygotowuje komercyjnie.
 2. 2. Przygotowujemy diagnozę samodzielnie – istnieje dokument o nazwie „Zakres minimalnej diagnozy potrzeb rozwojowych” – przejście przez zamieszczony w nim zakres umożliwi nam odpowiednie przygotowanie wymaganego warunku.

Trzeba powiedzieć, że w danym temacie operatorzy reprezentują wyjątkowo racjonalną postawę. Jeśli z jakichś przyczyn w Twojej diagnozie znajdzie się błąd, operator odsyła Ci ją do poprawienia wraz ze wskazaniem błędu. Mamy wówczas szansę wprowadzić poprawki i odesłać dokument.

Równocześnie, aby zapobiec powstawaniu firm próbujących żerować na wykonywaniu takiej usługi diagnostycznej, określono maksymalna kwotę, jaką można wydać na diagnozę.

Proces – powtórka

To wszystko, o czym piszę, może wydawać się nieco skomplikowane. Szczególnie, gdy ktoś ma styczność z tym tematem po raz pierwszy. Żeby więc ułatwić zrozumienie całego procesu, poniżej ściągawka w punktach:

 1. 1. Składanie wniosków
 2. 2. Decyzja
 3. 3. 30 dni na zrealizowanie diagnozy lub usługi
 4. 4. 3 miesiące na zrealizowanie usług, które były ujęte w diagnozie potrzeb.
 5.  

Co niemiłego może mnie spotkać

Ogólnie Akademia Menedżera, to przystępny program. Jednak to, gdzie mogą napotkać Cię trudności, to moment wyboru usługodawcy.

Warto sprawdzić, czy firma, u której chcesz zrealizować szkolenie miała już do czynienia z tym programem. Jeśli tak, sporo Ci to ułatwi. Jeśli nie, mogą pojawić się problemy.

Na przykład dokonasz zapisu na usługę, firma nie dopełni formalności lub opis jej usługi nie będzie zgodny z wymaganiami programu i usługa zostanie zakwalifikowana jako usługa bez dofinansowania.

Przede wszystkim należy przygotować usługę i jej opis (kartę usługi) w sposób precyzyjny zgodny z wymogami programu.  

Czasem to dostosowanie zajmuje firmom tyle czasu, iż mija okres (3 miesięcy), w którym musimy zrealizować usługę (to częsty problem występujący, kiedy chcesz zrealizować w ramach dofinansowania studia podyplomowe – uczelnie ociągają się z dostosowywaniem usług).

Jednak mimo to, że w niektórych obszarach występują niedogodności, Akademia Menedżera jest z całą pewnością programem, którym warto się zainteresować.

Adam Łęski

Contact us

Leave us a note and we will get back to you for a free consultation.

Copyright © 2023. QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

top